Switch to an accessible version of this website which is easier to read. (requires cookies)

Helpwch Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru trwy rodd ariannol.

Y cryfach yr ydym ni, y cryfach yw ein hymgyrch i greu Cymru a Phrydain decach.

Mae ymgyrch y Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar draws Cymru ond yn bosibl o ganlyniad i haelioni ein haelodau a chefnogwyr sy'n helpu i ariannu ein hymgyrchoedd.

Mae cynhyrchu pamffledi, yr allu siarad â phobl yn uniongyrchol ar faterion sydd yn bwysig iddynt, a brwydro dros Gymru well, yn costio arian i'w wneud yn effeithiol. Y mwy o gefnogaeth sydd gennym i'n hymgyrchoedd, y cryfach yw dadl y Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.Bydd rhodd ariannol heddiw yn ein galluogi i gryfhau ein hymgyrchoedd. Gallwch chi helpu ni i adeiladu Cymru decach.

Deddf 'Political Party Elections and Referendums' (PPERA)

Mae Deddf 'Political Party Elections and Referendums' 2000 (PPERA) yn nodi'n glir bod rhaid eich bod chi wedi cofrestru yn y DU heb gynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw i roi arian neu dâl tanysgrifiad o fwy na £500. Byddwn yn gofyn am eich cyfeiriad pan fyddech yn gwneud eich rhodd ariannol.

Os ydych yn gwneud rhodd ariannol neu dâl tanysgrifiad o fwy na £1,500 i'r Blaid Cymraeg, yn ôl Deddf 'Political Party Elections and Referendums' 2000 (PPERA), mae rhaid i ni roi gwybod am y fath hon o rodd ariannol i'r Comisiwn Etholiadol, a fyddai'n yn cyhoeddi maint eich rhodd ariannol o fwy na £1,500. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.